Организация на движението за реконструкция на релсов път по бул. „Цар Борис III“

До 28.10.2022 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства в трамвайно ухо „Братя Бъкстон“.