Организация на движението за провеждане на заседание на ВСС

От 08:00 часа до приключване на заседанието на 12.04.2022 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. „Г. Вашингтон“ и ул. „Княз Борис I” с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на трамвайните мотриси от линии №№ 20 и 22 и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.

От 08:00 часа до приключване на събитието на 12.04.2022 г. се забранява и престоят, паркирането и  влизането на пътни превозни средства по ул. „Княз Борис I“ в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Пиротска” с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва: по ул. „Княз Борис I“ № 143 с изключение на моторните превозни средства на Българската национална телевизия, отразяващи мероприятието.