Организация на движението за провеждане на заседание на 18.05.2022 г.

 

От 07:00 часа на 17.05.2022 г. до 22:00 часа на 18.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на специализираните автомобили на БНТ на ул. „Кн. Борис I“ № 137 – 7 (седем) паркоместа. От 07:00 до 22:00 часа на 18.05.2022 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на трамвайните мотриси и автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- по ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Георг Вашингтон“ и ул. „Кн. Борис I“;

- по ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Екзарх Йосиф“.