Организация на движението за провеждане на възпоменателна церемония по повод Деня на загиналите във войните

 

От 08:30 до 13:00 часа на 11.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Каменоделска” между ул. „Първа българска армия” и ул. „Кожарска” с изключение на автомобилите на гостите, поканени за отбелязването на Деня на загиналите.