Организация на движението за провеждане на турнир по петанк на 11.06.2022 г.

От 08:00 до 16:00 часа на 11.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на ул. „Кракра” между ул. „Шипка” и ул. „Оборище” – 5 паркоместа.