Организация на движението за провеждане на тест-драйв на автомобили

От 10:00 часа до 17:00 часа на 12.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Шипка“ в участъка между ул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Кракра“ – 3 (три) броя паркоместа.