Организация на движението за провеждане на тържествено честване на празника на авиацията и българските ВВС

От 07:00 часа до приключване на събитието на 14.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на северозападната дъга на паркинга на пл. ”Св. Александър Невски” между ул. „Оборище” и ул. „11-ти август”, зад черквата „Света София“ – 22 (двадесет и два) броя паркоместа.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  постове за контрол и регулиране на движението.