Организация на движението за провеждане на столичния Балкански фестивал SoFest


От 16.06.2022 г. до 19.06.2022 г. за времето от 07:00 часа до 22:00 часа се осигурява 1 (един) брой паркомясто на ул. „Проф. Фр. Нансен“ при бул. „Патриарх Евтимий“.