Организация на движението за провеждане на „Софийски театрален салон” и връчване на наградите „Икар”

От 08:00 до 15:00 часа на 19.03.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията, на локалното пътно платно на бул. „Янко Сакъзов“ в участъка между ул. „Димитър Греков“ и ул. „Кракра“.

От 07:00 до 24:00 часа на 27.03.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията на:

- ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- ул. „Иван Вазов” в участъка между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Г. С. Раковски”.

От 17:30 часа до приключване на събитието на 27.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, по:

- ул. „Георги Бенковски” в участъка между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- ул. „Иван Вазов” в участъка между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Г. С. Раковски“.

Столична дирекция на вътрешните работи да осигури постове за контрол и регулиране на движението.