Организация на движението за провеждане на събитие в посолството на Социалистическа република Виетнам

От 16:00 до 21:00 часа на 09.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието:

- ул. „Жетварка” между ул. „Фр. Ж.-Кюри” и ул. „Латинка”;

- ул. „Фр. Ж.-Кюри” между ул. „Жетварка” и ул. „К. Кисимов”;

- ул. „Латинка” в района на посолството.