Организация на движението за провеждане на събитие в посолството на Република Полша, ул. „Хан Крум”

От 14:00 до 20:00 часа на 28.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието на:

- ул. „Хан Крум” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул. „Любен Каравелов”;

- ул. „Любен Каравелов” между ул. „6-ти септември” и ул. „Хан Крум”.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.