Организация на движението за провеждане на събитие в посолството на Молдова на 20.09.2022 г. в хотел „Маринела“

 

От 15:00 часа до приключване на събитието на 20.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема на бул. „Джеймс Баучър“ между ул. „Златен рог“ и бул. „Черни връх“. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.