Организация на движението за провеждане на събитие на ул. „Проф. Кирил Попов” № 27 на 20.07.2022 г.


От 15.00 до 22.00 часа на 20.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на гостите на приема на ул. „Проф. Кирил Попов” между ул. „Проф. Атанас Иширков” и ул. „21 век“.

От 17.00 до 22.00 часа на 20.07.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, с изключение на автомобилите на гостите на приема само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, по на ул. „Проф. Кирил Попов” между ул. „Проф. Атанас Иширков” и ул. „21 век”.