Организация на движението за провеждане на събитие на Посолството на ул. „Шипка” № 31 на 01.08.2022 г.

От 13:00 часа до приключване на събитието на 01.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието ул. „Шипка” между ул. „Васил Априлов” и ул. „Проф. Асен Златанов”. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосоченото време и място.