Организация на движението за провеждане на събитие на държавния протокол на 30.05.2022 г.

 

От 15:00 часа до приключване на събитието на 30.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в приема по ул. „Милин камък” между бул. „Джеймс Баучър” и бул. „Йоан Екзарх”.  
Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението.