Организация на движението за провеждане на събитие на 30.11.2022 г. в "София Хотел Балкан"

 

От 14:00 часа до приключване на събитието на 30.11.2022 г. се закрива паркингът пред „София Хотел Балкан“.