Организация на движението за провеждане на събитие на 01.10.2022 г. в НДК

От 18:00 часа на 30.09.2022 г. до 14:00 часа на 01.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- на паркинга при вход А3 на Националния дворец на културата;

- на паркинга на пл. „Баба Неделя“;

- на ул. „Баба Неделя“;

- на ул. „Д-р Христо Стамболски“;

- на бул. „Витоша“ между бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

От 08:00 до 14:00 часа на 01.10.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по ул. „Баба Неделя“;

- по ул. „Д-р Христо Стамболски“.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.