Организация на движението за провеждане на протест на 18.09.2022 г.

От 08:00 часа до приключване на протеста на 18.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на западната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” – 30 (тридесет) броя паркоместа.