Организация на движението за провеждане на протест на 12.05.2022 г.

От 08:00 до 15:00 часа на 12.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“ с изключение на автобусите, превозващи участниците в протеста. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.