Организация на движението за провеждане на протест – автошествие (19.10.2022 г.)

От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 19.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I“ с изключение на превозните средства, превозващи участниците в мероприятието. Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  постове за контрол и регулиране на движението.