Организация на движението за провеждане на протест - автошествие на 12.05.2022 г.

От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 12.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства нa пл. „Кн. Александър I“ с изключение на моторните превозни средства на участниците в протеста и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.  Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.