Организация на движението за провеждане на „Пролетен базар на книгата”

От 08:00 до 24:00 часа на 06 и 07.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на бул. „Патриарх Евтимий”, в частта до ул. „Проф. Фритьоф Нансен”, от страната на НДК – 10 (десет) паркоместа.