Организация на движението за провеждане на процедура за избор на председател на Върховния касационен съд на 14.01.2022 г.

От 08:00 часа на 13.01.2022 г. до 19:00 часа на 14.01.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на специализираните автомобили на БНТ) на ул. „Кн. Борис I“ № 137.

От 08:00 до 19:00 часа на 14.01.2022 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства с изключение на трамвайните мотриси и автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- по ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Георг Вашингтон“ и ул. „Кн. Борис I“;

- по ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Пиротска“ и ул. „Екзарх Йосиф“.