Организация на движението за провеждане на прием от 17:00 до 20:00 часа на 09.11.2022 г.

 

До 20:00 часа на 09.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, по ул. „Аксаков” между ул. „6-ти  септември” и ул. „Цар Шишман”.

От 17:00 до 20:00 часа на 09.11.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков” между ул. „6-ти  септември” и ул. „Добруджа“ с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.