Организация на движението за провеждане на празника Гергьовден на площада в с. Волуяк

На 06.05.2022 г. за времето от 10:00 часа до 14:00 часа в село Волуяк се забранява влизането на превозни средства по ул. „Зорница” в участъка между ул. „Свобода“ и улицата покрай читалището.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 150 (посока ж.п. гара Волуяк): от ул. „Зорница” наляво по ул. „Свобода”, по улицата покрай читалището и по ул. „Зорница“ към плодохранилището, двупосочно. Разкрива се двупосочна спирка в района на променения маршрут.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охраната на мероприятието и постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища, за горепосоченото време и места.