Организация на движението за провеждане на първенство по баскетбол за жени в зала „Триадица“

От 07:00 до 22:00 часа на 16.08.2022 г., 17.08.2022 г. и 18.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на ул. „Метличина поляна“ пред зала „Триадица“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа.