Организация на движението за провеждане на "Нощ под звездите" Vienna Schönbrunn Orchestra на 08.08.2022 г.


Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

От 00.00 часа на 06.08.2022 г. до 08.00 часа на 09.08.2022 г.:

  • на ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и пл. „Св. Александър Невски“;
  • на северозападната дъга на паркинга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“ (зад църквата „Св. София“).

От 08.00 до 24.00 часа на 08.08.2022 г.:

  • на паркинга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“;
  • на паркинга на пл. „Св. Александър Невски“, североизточната дъга между ул. „Оборище“ и ул. „Дунав“;
  • на пл. „Николай Гяуров“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятията, както следва:

От 00:00 часа на 07.08.2022 г. до 08:00 часа на 09.08.2022 г.:

  • по ул. „Оборище“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Дунав“;
  • по ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Св. Александър Невски“.

От 18:00 до 24:00 часа на 08.08.2022 г.:

  • по ул. „Г. С. Раковски“ между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“ с изключение на колите на обществения транспорт.
  • по ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.