Организация на движението за провеждане на музикално-образователно събитие пред Народен театър „Иван Вазов“

До до 15:00 часа на 22.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Дякон Игнатий“ № 5 – 3 (три) броя паркоместа.