Организация на движението за провеждане на музикално мероприятие на пл. „Княз Александър I” на 10.09.2022 г.

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на „Ню Момент Ню Айдиас Компани“ ООД и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 12:00 часа до 22:00 часа на 09.09.2022 г. и от 08:00 часа до 17:00 часа на 10.09.2022 г. на западната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” – 10 (десет) броя паркоместа;

- от 08:00 часа до 23;00 часа на 10.09.2022 г. на пл. „Д-р Желю Желев“ – 8 (осем) броя паркоместа.