Организация на движението за провеждане на Международния филмов фестивал за документално кино

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

От 10:30 до 20:00 часа на 18.09. и 19.09.2022 г. и от 07:00 до 13:00 часа на 23.09.2022 г. на паркинга на "София Хотел Балкан" – 2 (две) паркоместа;

От 08:00 часа на 19.09.2022 г. до 20:00 часа на 21.09.2022 г. на ул. „Сердика“ № 23 – 1 (едно) паркомясто;

От 12:00 до 20:00 часа на 06.10.2022 г. на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ (успоредно на бул. „Цар Освободител“) – 10 (десет) паркоместа.