Организация на движението за провеждане на Международния ден на Африка на 21 май 2022 г.

От 07:00 часа до приключване на събитието на 21.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства в западната част на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ (от страната ул. „Княз Александър I“) с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ – 5 (пет) бр. паркоместа.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  постове за контрол и регулиране на движението.