Организация на движението за провеждане на Международен фестивал „Панаир на куклите“

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва:

- от 08:00 до 22:00 часа за периода от 09.09.2022 г. до 18.09.2022 г. на ул. „Ген. Гурко” срещу Столичен куклен театър – 2 (два) броя паркоместа;

- от 08:00 до 22:00 часа за периода от 09.09.2022 г. до 18.09.2022 г. на ул. „Иван Вазов” между ул. „Г. Бенковски” и ул. „Кузман Шапкарев” – 3 (три) броя паркоместа;

- от 08:00 до 22:00 часа за периода от 09.09.2022 г. до 18.09.2022 г. на ул. „Иван Вазов” между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Г. Бенковски” – 2 (два) броя паркоместа.

От 18:30 до 19:00 ч. на 09.09.2022 г. се забранява влизането на превозни средства на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Кузман Шапкарев“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението.