Организация на движението за провеждане на мероприятие на МВнР

От 15:00 часа до 21:00 часа на 02.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема на югозападната част на пл. „Народно събрание” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Цар Шишман”.