Организация на движението за провеждане на мероприятие на 14.10.2022 г.

 

От 09:00 до 16:00 часа на 14.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 16 – 8 (осем) паркоместа.