Организация на движението за провеждане на конгрес в хотел „Маринела“ на 20.05.2022 г.

От 16:00 на 19.05.2022 г. до 16:00 часа на 20.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на участниците в конгреса, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Кап. Тодор Ночев“ и ул. „Петър Станчев“, от двете страни.