Организация на движението за провеждане на конференция в НДК на 23.07.2022 г.


От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 23.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи делегати на бул. „Витоша” между бул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Ген. Скобелев” от страната на НДК – 6 (шест) броя автобуси.  Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосоченото време и място.