Организация на движението за провеждане на конференция на 01.07.2022 г. в сградата на Уникредит Булбанк (ул. „Г. С. Раковски" № 98)

От 08:00 часа до приключване на конференцията на 01.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски” с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието.