Организация на движението за провеждане на концерти от ХVI фестивал „Изкуството на барока“

От 10:00 часа до 22:00 часа на 29.09.2022 г. и 04.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Триадица“ пред „Регионален исторически музей – София“ – 3 (три) броя паркоместа.