Организация на движението за провеждане на концерт на пл. „Кн. Александър І” на 10.09.2022 г.


От 18.00 часа на 08.09.2022 г. до 17.00 часа на 10.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на източната страна на пл. „Кн. Александър І” – 20 (двадесет) паркоместа.

От 17.00 до 23.00 часа на 10.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на пл. „Кн. Александър І”.

От 18.00 до 22.00 часа на 10.09.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и пл. „Независимост”.