Организация на движението за провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

От 08:00 часа до приключване на изборния ден на 02.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи изборите на бул. „Шипченски проход“ между ул. „Акад. Людмил Стоянов“ и ул. „Александър Жендов“.

От 20:00 часа на 02.10.2022 г. до приключване на изборния ден се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Шипченски проход“ между ул. „Акад. Людмил Стоянов“ и ул. „Александър Жендов“ с изключение на колите на обществения транспорт.

Столична дирекция на вътрешните работи да осигури охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за времето и на местата посочени в т. 1 и 2.