Организация на движението за провеждане на инициативата „Стара хартия за нова книга“ на 18.09.2022 г.

От 07:30 до 21:00 часа на 18.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, участващи в мероприятието, на ул. „Солунска“ между ул. „Цар Асен“ и бул. „Витоша“, в близост до кръстовището с бул. „Витоша“ – 2 (две) паркоместа.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението.