Назад

Организация на движението за провеждане на годишен форум на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и среща на министрите с ресор туризъм от Дунавския регион

Организация на движението за провеждане на годишен форум на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и среща на министрите с ресор туризъм от Дунавския регион като част от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятието, както следва:

- от 08.00 часа на 17.10.2018 г. до приключване на мероприятията на 18.10.2018 г. на ул. „Ген. Гурко” между ул. „Кн. Александър І” и ул. „Дякон Игнатий”, от страната на хотела.

- от 08.00 часа до приключване на мероприятията на 18 и 20.10.2018 г. в района около Боянската църква.