Организация на движението за провеждане на футболна среща на 30.10.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 11:00 до 18:00 часа на 30.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) паркоместа.