Организация на движението за провеждане на футболна среща на 29.07.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 13:30 до 21:00 часа на 29.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на североизточната страна на моста, пред Националиян стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) броя паркоместа.