Организация на движението за провеждане на футболна среща на 25.07.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”


От 14:00 до 22:00 часа на 25.07.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.