Организация на движението за провеждане на футболна среща на 21.08.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

 

От 17:00 до 21:00 часа на 21.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.