Организация на движението за провеждане на футболна среща на 18.09.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 08:00 часа до 19:00 часа на 18.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) броя паркоместа.

От 12:00 часа до 19:00 часа на 18.09.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на обособените места за паркиране на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ с посока на движение от бул. „Драган Цанков“ към ул. „Ген. Гурко“ (от страната на р. Перловска) – 31 (тридесет и един) броя паркоместа.