Организация на движението за провеждане на футболна среща на 18.08.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 14:00 до 22:30 часа на 18.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието), както следва:

- на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски”;

- на ул. „Ген. Й. Гурко“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Васил Левски“ – 50 (петдесет) паркоместа.