Организация на движението за провеждане на футболна среща на 16.05.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 18:30 до 22:00 часа на 16.05.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски".