Организация на движението за провеждане на футболна среща на 13.11.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 08:00 до 15:00 часа на 13.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) паркоместа.